78

Czy Bóg islamu jest naszym Bogiem?

Prezentacja kolejnego numeru miesięcznika

19

Religia terroru, czyli Jacques Ellul o islamie | Łukasz P. Skurczyński

Uznawany za lewicowca Ellul widzi w islamie religię świętej wojny i nawracania przemocą. Takie podejście sytuuje autora „Anarchii i chrześcijaństwa” pośród wielu konserwatystów

Tak bardzo inny Bóg i inna wiara | Włodzimierz Tasak

Jeśli z chrześcijaństwa wyrzucimy ideę Syna Bożego, całe nauczanie Nowego Testamentu traci sens. Jeśli do islamu dodamy ideę Syna Bożego – wówczas Koran się myli w kwestii fundamentalnej

Mój Bóg to (też) Twój Bóg!? | Agnieszka Szmidel

W obu religiach – islamie i chrześcijaństwie – wyrazem miłości jest kult, ale kult wyrażany przez modlitwę, czytanie Księgi czy prawe życie, zgodne z nakazami boskimi

Mała apologia chrześcijańskiego anarchizmu | Piotr Nowakowski

Anarchizm chrześcijański nie jest politycznym narzędziem chaosu i bezprawia. Dla tej idei kluczowy jest naczelny postulat Ewangelii – miłość

Ekumeniczny mur się kruszy | Sebastian Madejski

Jeśli my, protestanci, w opanowanym przez katolicyzm państwie sami nie będziemy przypominać o Lund, nic nie zmieni się w mentalności naszych sióstr i braci „rzymian”

Babka Czyżowa gasi znicze, czyli o jednym Kościele Ewangelickim raz jeszcze | Łukasz Cieślak

Nie można z własnej tradycji wyznaniowej czynić racji bytu Kościoła