Działanie, praca, wsparcie | Michał Nowiński

Czy polski protestantyzm podejmuje jakiekolwiek wysiłki zmierzające do zrozumienia wyzwań współczesności?

Myślę, że tradycyjne kościelne formuły są często przeszkodą w zrozumieniu dzisiejszej obecności Chrystusa w świecie. Bo jak być żywym świadkiem Ewangelii, kiedy złudzenie stabilizacji i wygodnictwa przysłania wszystko to, co stanowi o Jej prawdziwym znaczeniu?

Wierzę, że dopiero praca na rzecz potrzebujących i strąconych na margines społeczeństwa jest wyrazem chrześcijańskiej powinności. Działanie, praca i wsparcie – te trzy proste sprawy chyba nie powinny przerastać żadnego zaangażowanego chrześcijanina.

Jestem też przekonany, że hołubienie tradycji, pielęgnowanie kościelnego decorum, wyznaniowy elitaryzm albo kurczowe trzymanie się kościelnych struktur mają niewielkie znaczenie w zderzeniu z rzeczywistością.

Mam również wątpliwości, czy np. Kościół, który stał się dobrze prosperującym „przedsiębiorstwem zarządzania nieruchomościami”, ma jeszcze cokolwiek do zaoferowania społeczeństwu. Oprócz, rzecz jasna, fasady w postaci anachronicznych obrzędowości religijnych.

Czy jest tutaj wciąż miejsce dla najwyższych standardów etycznych? Czy właściwe jest wymaganie od ludzi Kościoła głębokiej refleksji na temat tymczasowości, ulotności, czy raczej karmienie ich kojącym poczuciem stałości i bezpieczeństwa?

Nie powinniśmy jednak zapominać o starzejącej się społeczności naszych zborów, przywiązanej do status quo struktur kościelnych lub tradycji liturgicznych. Kościoły biorą na siebie odpowiedzialność za tę najliczniejszą obecnie grupę współwyznawców. Dzieje się to niestety kosztem dialogu międzypokoleniowego.

Czy jednak Kościół potrafi bezdyskusyjnie stanąć po stronie ludzkich odruchów dzielenia się, pomocy oraz przeciwstawiania się czyjejś złej woli? Chcę wierzyć, że tak. Bo jak mówił Helmut Gollwitzer, teolog ewangelicki: „Nikt nie jest tak biednym, żeby nie mógł drugiemu pomóc”.

Michał Nowiński – tekściarz, fotografik, ewangelik reformowany, stały współpracownik Miesięcznika Ewangelickiego, prowadzi bloga Prezbiterianin

Numer 9(29) 2015, 15.09.2015