Przegląd prasy – styczeń, luty, marzec 2016 | Łukasz Cieślak

GOŚĆ NIEDZIELNY

„Gość Niedzielny” informuje o tym, jak wystąpić z Kościoła rzymskokatolickiego.

Trzeba się zgodzić, że faktycznie kwestia tego, kto należy do konkretnej organizacji religijnej jest sprawą danego Kościoła i wiernego. Trudno jednak zrozumieć upór niektórych duchownych i podkreślanie, że z Kościoła wypisać się nie można.

Przetwarzanie danych osobowych apostatów i osób, które zmieniły wyznanie nie jest uzasadnione, a więc dane takie (choć pozostają w księdze chrztu) stają się zbędne. No chyba, że duchowni wierzą w cudowną moc swojego długopisu, którym mogą przesądzać o czyimś zbawieniu. Ale to już sprawa nie dla prawnika…

EPISKOPAT.PL

Dlatego z zadowoleniem trzeba przyjąć jasną i dość przejrzystą regulację kwestii wstąpienia i wystąpienia z Kościoła rzymskokatolickiego, którą uchwaliła konferencja episkopatu. Dla wielu zbuntowanych i odrzuconych przez ten Kościół pojawiła się czytelna perspektywa, jak można wyswobodzić się ze struktury, w której pozostawanie jest tak uwierające.

SŁOWO ŻYDOWSKIE

Marcowy numer „Słowa Żydowskiego” przynosi wzruszające wspomnienia wygnanych z Polski Żydów.

Nagonka prowadzona przez polskie władze w 1967 i 1968 roku przeciwko własnym obywatelom pokazuje i dziś skuteczność metody divide et impera. Wykreowanie wroga jest banalnie łatwe. Zło bierze górę. Ale jest też w tych opowieściach piękna nić, która łączy naszych braci – to przyjaźń, którą między sobą pielęgnują. Pomimo odległości i nieraz rzadkich spotkań, czują się wspólnotą. Tego nienawistna dyktatura ciemniaków nie była w stanie im odebrać.

EKUMENIA.PL

W marcu w Gnieźnie odbył się zjazd, będący elementem obchodów 1050-lecia chrztu Mieszka I. Przedstawiciele różnych wyznań rozmawiali na temat kondycji chrześcijaństwa we współczesnej Polsce. Jak zwykle duch ekumeniczny unosił się nad wodami, mimo że były to „wody zawiadywane” przez duchownych rzymskokatolickich.

Łukasz Cieślak – prawnik, członek redakcji Miesięcznika Ewangelickiego

Numer 2-3(34-35)/2016