Numer 12/2015-1/2016 (32-33)

Rocznice

Miesięcznik Ewangelicki, numer 12/2015-1/2016(32-33)

O świętowaniu rocznic

wydanie z dnia 26.03.2016

Spis treści

intro

Kazimierz Bem, O problemach z rocznicami

temat numeru

Radosław Łazarz, Odzyskiwanie Husa

ruch myśli

Raphaël Picon, Dwie teologie, dwa Kościoły

werdykt

Piotr Wilczek, Lektury: Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych

Łukasz Cieślak, Przegląd prasy – grudzień 2015