Czy Bóg islamu jest naszym Bogiem?

W numerze 4-5/2016 pytamy, czy Bóg islamu jest również Bogiem chrześcijan.

Jako pierwsza głos zabiera Agnieszka Szmidel. Według autorki kluczem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi na to pytanie jest porzucenie ignorancji.

W odmiennym tonie pisze dr Włodzimierz Tasak. Autor nie ma wątpliwości, dlaczego dwie wielkie religie monoteistyczne i ich dwa pojęcia Boga tak bardzo nie przystają do siebie.

Łukasz Skurczyński przybliża stosunek Jacques’a Ellula do islamu. I trzeba dodać, że jest to stosunek niezmiernie krytyczny.

Do tematu relacji chrześcijaństwa i islamu powrócimy w jednym z kolejnych numerów.

 

Redakcja