Prezentacja kolejnego numeru miesięcznika

Czy Bóg islamu jest naszym Bogiem?

Prezentacja kolejnego numeru miesięcznika

Uznawany za lewicowca Ellul widzi w islamie religię świętej wojny i nawracania przemocą. Takie podejście sytuuje autora „Anarchii i chrześcijaństwa” pośród wielu konserwatystów

Religia terroru, czyli Jacques Ellul o islamie | Łukasz P. Skurczyński

Uznawany za lewicowca Ellul widzi w islamie religię świętej wojny i nawracania przemocą. Takie podejście sytuuje autora „Anarchii i chrześcijaństwa” pośród wielu konserwatystów

Jeśli z chrześcijaństwa wyrzucimy ideę Syna Bożego, całe nauczanie Nowego Testamentu traci sens. Jeśli do islamu dodamy ideę Syna Bożego – wówczas Koran się myli w kwestii fundamentalnej

Tak bardzo inny Bóg i inna wiara | Włodzimierz Tasak

Jeśli z chrześcijaństwa wyrzucimy ideę Syna Bożego, całe nauczanie Nowego Testamentu traci sens. Jeśli do islamu dodamy ideę Syna Bożego – wówczas Koran się myli w kwestii fundamentalnej

W obu religiach – islamie i chrześcijaństwie – wyrazem miłości jest kult, ale kult wyrażany przez modlitwę, czytanie Księgi czy prawe życie, zgodne z nakazami boskimi

Mój Bóg to (też) Twój Bóg!? | Agnieszka Szmidel

W obu religiach – islamie i chrześcijaństwie – wyrazem miłości jest kult, ale kult wyrażany przez modlitwę, czytanie Księgi czy prawe życie, zgodne z nakazami boskimi