TAK dla Świeckiej Szkoły!

***

W sobotę, 5 września, od godz. 14:00 na pl. Zbawiciela w Warszawie organizujemy akcję zbiórki podpisów pod projektem ustawy.

***

Redakcja „Miesięcznika Ewangelickiego” jednogłośnie postanowiła przyłączyć się do akcji „Świecka Szkoła”.

Inicjatywę środowiska „Liberté!” odbieramy jako ważny głos w obywatelskiej debacie na temat relacji państwo-kościoły. Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty traktujemy jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji i udzielamy mu warunkowego poparcia.

Obecność nauki religii w szkole publicznej w dzisiejszym kształcie, w tym sposób jej finansowania, traktujemy jako szkodliwą dla obu stron dyskusji: kościołów i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wierzymy, że tylko transparentna i szczera dyskusja wszystkich zainteresowanych środowisk dobrej woli jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące rozwiązanie dla kościołów i państwa polskiego: obywateli i obywatelek Rzeczypospolitej, wierzących i niewierzących.

Zachęcamy Czytelników i Czytelniczki „Miesięcznika Ewangelickiego” do składania podpisów pod projektem ww. ustawy. Potraktujmy podpis pod projektem obywatelskiej inicjatywy przede wszystkim jako troskę o nasze państwo, kościoły, braci i siostry: zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Redakcja „Miesięcznika Ewangelickiego”