Numer 13-14(19-20) 2014

Teologowie na święta

(c) Kru

Pismo er, numer 13-14(19-20) 2014

Sceptycznie o świętach. Wywrotowi teologowie

wydanie z dnia 09.12.2014

Spis treści

cover

Tomasz Piątek, Miłosierdzie zamiast Mikołaja

teosfera

Stanisław Obirek, Michel de Certeau – szkoda, że tak mało znany

Łukasz P. Skurczyński, Głupia nauka o krzyżu Chrystusowym

werdykt

Michał Nowiński, Lektury: Finis christianismi