Numer 1(5) 2014

Blaski i cienie ekumenizmu

Pismo er, numer 1(5) 2014

Blaski i cienie ekumenizmu

wydanie z dnia 31.03.2014

Spis treści

erzac wstępu

Tomasz Mincer, Blaski i cienie ekumenizmu

cover

Dariusz Bruncz, Ekumenizm na manowcach

Julia Lewandowska, Szkockie doświadczenia ekumeniczne

Philippe Barbarin, Prawda jedności spoczywa w miłosierdziu

Matylda Winnicka, Ekumenizm jak Dzień Kobiet

teosfera

Henk van den Belt, Konkordia Leuenberska z perspektywy wyznania reformowanego

Marta Bigda, Otwarte serca i ramiona

erpublica

Joanna Pawłowska, Holokaust w świetle relacji katolicko-żydowskich

feeria

Marcin Bogusławski, Credo, wielość i ekumenizm. Garść refleksji

werdykt

Michał Choptiany, Państwo świeckie czy księże?