Numer 2-3(34-35) 2016

Anarchia i chrześcijaństwo

Miesięcznik Ewangelicki, numer 2-3(34-35) 2016

Anarchia i chrześcijaństwo

wydanie z dnia 21.11.2016

Spis treści

temat numeru

Łukasz P. Skurczyński, Żyć znaczy stawiać opór. Ellul dla początkujących

ruch myśli

Michał Nowiński, (R)ewolucje

Piotr Nowakowski, Mała apologia chrześcijańskiego anarchizmu

kraj

Piotr Wilczek, Profesor Janusz Tazbir (1927–2016). Wspomnienie

Tomasz Mincer, Grzechy środowisk pro-life

interlokutor

Konstanty Gebert – Nina Jaszewska, Męstwo „nieznośnych” ludzi

werdykt

Łukasz Cieślak, Przegląd prasy – styczeń, luty, marzec 2016