Numer 2(39) 2017

Miesięcznik Ewangelicki, numer 2(39) 2017

Październik 2017

Spis treści

Tomasz Mincer, W drogę, Kościele!

Alicja Bielak, Czy Polacy posiadali niewolników?