Numer 3-4(9-10) 2014

Teczki

(c) Joanna Ożdżeńska

Pismo er, numer 3-4(9-10) 2014

Uwikłani w teczki

wydanie z dnia 21.07.2014

Spis treści

erzac wstępu

Tomasz Mincer, Uwikłani w teczki

interlokutor

Adam Aduszkiewicz – Tomasz Mincer, Złudzenie niewinności

cover

Łukasz P. Skurczyński, O przebaczeniu

teosfera

Tomasz Piątek, Psalm 3

erpublica

Paweł Cywiński, Dekalog chrześcijańskiego turysty

feeria

Damian Mazgaj, Prawda (bycia) w czasach popkultury