Numer 3(23) 2015

Rozdawać?

Miesięcznik Ewangelicki, numer 3(23) 2015

Czy wszystko rozdawać?

wydanie z dnia 11.03.2015

Spis treści

intro

Tomasz Piątek, Amazing Grace

temat numeru

Ryszard Bogusz – Łukasz Cieślak, Wielu choruje na głód miłości

Biruta Przewłocka-Pachnik – Jakub T. Niewiadomski, Dobro wraca z innej strony

Tomasz Piątek, Krótki jałmużnik czyli poradnik dawacza ulicznego i internetowego

Matylda Winnicka, Jak pomóc w ciekawy i prosty sposób?

werdykt

Łukasz Cieślak, Przegląd prasy – luty 2015