Numer 4-5(36-37) 2016

Miesięcznik Ewangelicki, numer 4-5(36-37) 2016

Czy Bóg islamu jest naszym Bogiem?

wydanie z dnia 09.03.2017

Spis treści

temat numeru

Agnieszka Szmidel, Mój Bóg to (też) Twój Bóg!?

Włodzimierz Tasak, Tak bardzo inny Bóg i inna wiara

Łukasz P. Skurczyński, Religia terroru, czyli Jacques Ellul o islamie