Numer 4(4) 2013

Kozioł ofiarny

(c) Agnieszka Kożuchowska

Pismo er, numer 4(4) 2013

Kozioł ofiarny

wydanie z dnia 21.01.2014

Spis treści

erzac wstępu

Tomasz Mincer, Kozioł ofiarny

cover

Elżbieta Adamiak, Kilka słów o teologii feministycznej

Kazimierz Bem, Nasz gender w liturgii

Bettina Cottin, Seks w Piśmie Świętym a współczesna etyka biblijna

Anna Walas, Siostra Bałchan

teosfera

Marcela Kościańczuk, Anomalia Jamesa Alisona

Łukasz P. Skurczyński, Kozła ofiarnego, naszego powszedniego…

interlokutor

Tanya Segal – Maja Jaszewska, Na ulicach znów słychać szabat szalom

erpublica

Joanna Szczepankiewicz-Battek, Grzech islamofobii

Ada Rutkowska, „Ideologia gender” – demon na miarę naszych czasów

Łukasz Cieślak, Sprawa namaszczenia niewierzącego

feeria

Andrzej Nawrocki, Dlaczego warto czytać Paula Ricoeura?

Jarosław R. Kubacki, Wyznania chrześcijanina i masona

international

Bettina Cottin, La place de la sexualité dans l’Antiquité contemporaine de la Bible

Łukasz P. Skurczyński, The Fourth Gospel: Tales of a Jewish Mystic (Review)

werdykt

Michał Choptiany, Bracia polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej

Kalina Wojciechowska, Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm

Adam Aduszkiewicz, O Bogu i człowieku. Rozmowy

Łukasz P. Skurczyński, The Fourth Gospel: Tales of a Jewish Mystic

very special

Tomasz Piątek, Bunt, akceptacja, dociekanie, zawierzenie