Numer 9(15) 2014

Liberalny czy konserwatywny?

(c) Kru

Pismo er, numer 9(15) 2014

Kościół liberalny czy konserwatywny?

wydanie z dnia 07.10.2014

Spis treści

erzac wstępu

Tomasz Mincer, Kościół liberalny czy konserwatywny?

cover

Michał Kuź, O trudzie bycia konserwatystą ewangelickim

erpublica

Marcin Bogusławski, Liberalizm (nie) jest grzechem?