Numer 9(29) 2015

chcn

Miesięcznik Ewangelicki, numer 9(29) 2015

Kościół chrześcijański czy narodowy?

wydanie z dnia 15.09.2015

Spis treści

intro

Tomasz Mincer, Pokusa antykatolicyzmu i protestancki sen o potędze

temat numeru

Józef Ryniowski, Protestantyzm – nadzieja dla Polski

Tomasz Piątek, Braterstwo narodów

ruch myśli

Michał Nowiński, Działanie, praca, wsparcie

werdykt

Łukasz Cieślak, Przegląd prasy – lipiec, sierpień 2015