O nas

Miesięcznik Ewangelicki to czasopismo internetowe ukazujące się w latach 2013-2017 (w l. 2013-15 pod tytułem Pismo er [er: ecclesia reformanda]. W chwili obecnej trwa likwidacja czasopisma. Poniższe informacje mają charakter historyczny.

Miesięcznik Ewangelicki kierujemy do ewangelików, protestantów i innych chrześcijan oraz osób zainteresowanych kondycją polskiego i światowego protestantyzmu, w tym ewangelicyzmu (zwłaszcza ewangelicyzmu reformowanego i luteranizmu), jego teologią i kulturowym oraz społecznym oddziaływaniem.

Miesięcznik Ewangelicki jest czasopismem niezależnym, niepowiązanym instytucjonalnie z władzami jakiegokolwiek Kościoła. Jednakże wśród autorów nie zabraknie osób mocno utożsamiających się ze swoimi Kościołami, o konkretnych poglądach na sprawy społeczno-polityczne.

Miesięcznik Ewangelicki jest otwarty na współpracę z rozmaitymi środowiskami. Zależy nam na promowaniu tak uznanych, jak i nowych głosów w debacie publicznej.

Miesięcznik Ewangelicki to wyraziste wypowiedzi, formułowane często w sposób bezkompromisowy, lecz intelektualnie uczciwy. Bez względu na cenę mają prowokować do stawiania ważnych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi.

Pozostajemy wierni formule ecclesia reformanda. Dla nas oznacza ona Kościół powszechny, który nie stoi w miejscu. Nie istnieje wyłącznie dla siebie. To wspólnota ludzi, która ma odwagę być sobą. Jest zawsze otwarta i gotowa na nowe wyzwania.

Na naszych łamach publikowali m.in.: John Shelby Spong, Stanisław Obirek, Herman Selderhuis, Philippe Barbarin, Elżbieta Adamiak, Janusz T. Maciuszko, Raphaël Picon, Jérôme Cottin, Adam Szostkiewicz, Irena Backus, David Fergusson, André Gounelle, Dorothy I. Riddle, Jarosław Makowski, J. Marius J. Lange van Ravenswaay i Jan Turnau.

Stale piszą m.in.: Tomasz Piątek, Renata Kim, Kalina Wojciechowska i Kazimierz Bem.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Tomasz Mincer (redaktor naczelny), Łukasz P. Skurczyński, Tomasz Piątek, Łukasz Cieślak, Kalina Wojciechowska, Kazimierz Bem, Jakub T. Niewiadomski

STALI WSPÓŁPRACOWNICY

Marta Bigda, Jakub Cupriak, Maja Jaszewska, Renata Kim, Jan Michałowski, Michał Nowiński, Weronika Mincer (tłumaczka), Joanna Szczepankiewicz-Battek, Piotr Wilczek

GRAFIKA I WYKONANIE

Jan Michałowski (projekt graficzny i logo), Mateusz Jelinek (webmaster)

KONTAKT

redakcja(at)ewangelicki.pl

oraz:

„Miesięcznik Ewangelicki”
ul. Szymczaka 5/26
01-227 Warszawa

WYDAWCA

Tomasz Mincer
ul. Szymczaka 5/26
01-227 Warszawa

WAŻNE INFORMACJE

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Miesięcznik Ewangelicki jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie i wpisany do rejestru dzienników i czasopism (pozycja PR 18291). Miesięcznik Ewangelicki jest inicjatywą niezyskowną; powstaje w oparciu o społeczną pracę zespołu redakcyjnego i współpracowników redakcji.

ISSN 2392-3725