O nas

O ewangelicki.pl

Ewangelicki.pl od stycznia 2018 roku pełni rolę internetowego archiwum Miesięcznika Ewangelickiego. Czasopismo przestało się ukazywać z końcem października 2017 roku. Na stronach ewangelicki.pl znajdują się teksty opublikowane w latach 2013-2017.

O Miesięczniku Ewangelickim

Miesięcznik Ewangelicki to czasopismo internetowe ukazujące się w latach 2013-2017 (w l. 2013-15 pod tytułem Pismo er [er: ecclesia reformanda]. Poniżej znajduje się credo redakcyjne. Wszystkie poniższe informacje mają charakter czysto historyczny:

 

Miesięcznik Ewangelicki kierujemy do ewangelików, protestantów i innych chrześcijan oraz osób zainteresowanych kondycją polskiego i światowego protestantyzmu, w tym ewangelicyzmu (zwłaszcza ewangelicyzmu reformowanego i luteranizmu), jego teologią i kulturowym oraz społecznym oddziaływaniem.

Miesięcznik Ewangelicki jest czasopismem niezależnym, niepowiązanym instytucjonalnie z władzami jakiegokolwiek Kościoła. Jednakże wśród autorów nie zabraknie osób mocno utożsamiających się ze swoimi Kościołami, o konkretnych poglądach na sprawy społeczno-polityczne.

Miesięcznik Ewangelicki jest otwarty na współpracę z rozmaitymi środowiskami. Zależy nam na promowaniu tak uznanych, jak i nowych głosów w debacie publicznej.

Miesięcznik Ewangelicki to wyraziste wypowiedzi, formułowane często w sposób bezkompromisowy, lecz intelektualnie uczciwy. Bez względu na cenę mają prowokować do stawiania ważnych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi.

Pozostajemy wierni formule ecclesia reformanda. Dla nas oznacza ona Kościół powszechny, który nie stoi w miejscu. Nie istnieje wyłącznie dla siebie. To wspólnota ludzi, która ma odwagę być sobą. Jest zawsze otwarta i gotowa na nowe wyzwania.

Na naszych łamach publikowali m.in.: John Shelby Spong, Stanisław Obirek, Herman Selderhuis, Philippe Barbarin, Elżbieta Adamiak, Janusz T. Maciuszko, Raphaël Picon, Jérôme Cottin, Adam Szostkiewicz, Irena Backus, David Fergusson, André Gounelle, Dorothy I. Riddle, Jarosław Makowski, J. Marius J. Lange van Ravenswaay, Jan Turnau, Tomasz Piątek, Renata Kim, Kalina Wojciechowska i Kazimierz Bem.

Skład zespołu redakcyjnego: Tomasz Mincer (redaktor naczelny), Łukasz P. Skurczyński, Tomasz Piątek, Łukasz Cieślak, Kalina Wojciechowska, Kazimierz Bem, Jakub T. Niewiadomski

Współpracownicy: Marta Bigda, Jakub Cupriak, Maja Jaszewska, Renata Kim, Jan Michałowski, Michał Nowiński, Weronika Mincer (tłumaczka), Joanna Szczepankiewicz-Battek, Piotr Wilczek

Grafika i wykonanie: Jan Michałowski (projekt graficzny i logo), Mateusz Jelinek (webmaster)

Wydawca: Tomasz Mincer

ISSN 2392-3725