Chrześcijaństwo – towar konsumpcyjny? | Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Pytanie o atrakcyjność protestantyzmu wprowadza sposób myślenia związany z szeroko rozumianą konsumpcją. W świecie towarów i usług wybieramy to, co w danym momencie jest atrakcyjne, ciekawie zareklamowane, lecz nie zawsze to, na co jest zapotrzebowanie. Stąd konsumowanie staje się nowym sposobem funkcjonowania i zaspokajanie potrzeb; sposobem bycia, który może dawać satysfakcję i szczęście. Oferuje też możliwość wyboru i zmiany, jeśli coś przestaje być atrakcyjne i pożądane.

Czy w takim kontekście powinno więc mówić się o atrakcyjności jakiegoś wyznania, nie ryzykując postrzegania go jako jeszcze jednego towaru? Towaru, który się konsumuje, który można wybrać, kupić i z którego można zrezygnować? Czy czasem chrześcijaństwo nie staje się przez to rzeczą do skonsumowania, znaną rozpoznawalną marką, postrzeganą przez zewnętrzne rytuały? Za to przestaje łączyć się z konkretnym sposobem bycia, zbiorem przekonań czy wartości? Czy wyznanie powinno być wybierane ze względu na swoją atrakcyjność: obrządek, wartości czy możliwość odnalezienia się w danej wspólnocie?

A czy, mówiąc górnolotnie, prawda może być atrakcyjna dla Polaków? Ewangelicyzm głosi Chrystusa i zwiastuje Ewangelię. Nie pokazuje łatwiejszych i wygodniejszych dróg w życiu, nie obiecuje zaspokojenia potrzeb, lecz pokazuje kto jest jedyną Drogą. Wskazuje na Boga, który wybiera i schodzi do człowieka bez względu na jego narodowość, który usprawiedliwia za darmo, obdarzając łaską. Łaską nie będącą na sprzedaż.

Chrześcijanin to człowiek, który zyskuje nową tożsamość. Jest wolny dzięki temu, że został uwolniony od grzechu przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest wolny, a zarazem zobowiązany do działania w świecie i bycia odpowiedzialnym za siebie i innych. Zakłada to aktywność, daje możliwość wyrażenia siebie w świecie, który przedstawia inne wartości.

Bycie ewangelikiem to nie uleganie tym wartościom, ale wyjście do świata, by móc dokonywać zmian zgodnie z przesłaniem Ewangelii.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – rzeczniczka prasowa Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP

Fotografia: Joanna Koleff-Pracka

Numer 7-8 (27-28), 22.07.2015