Welcome

Druk cyfrowy – drukowanie etykiet

Drukowanie dużej ilości etykiet, plakietek lub innych elementów kojarzy się większości z poważną pracą, która wymaga dokładnego zaplanowania szablonu i przemyślenia wszystkiego, zanim nastąpi oddanie projektu do drukarni. Zmiany są możliwe tylko przed przyjęciem zlecenia, później wiążą się już ze sporymi stratami (konieczność dopłat, kasowanie całej serii, zatrzymywanie maszyn itd.). Jednak istnieje technologia, która wydaje się być wystarczająco nowoczesna, by nie stawiać odbiorcy przed takimi problemami – jest to druk cyfrowy. Skorzystanie z tej opcji zwalnia klienta z konieczności dopięcia wszystkiego na ostatni guzik z dużym wyprzedzeniem, nie zmusza go też do realizowania zleceń w ilościach hurtowych. To bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie jeśli efektem ma być dużo zróżnicowanych etykiet – w udostępnionym projekcie trzeba ciągle wprowadzać zmiany. Specyfika druku cyfrowego uwzględnia płynne przekazywanie treści do urządzenia wyjścia, co przyspiesza i ułatwia pracę.  W odróżnieniu od innych nowoczesnych form druku, nie ma tutaj sztywno ustawianych głowic ani żadnych form, które są przygotowywane do pracy z konkretną serią i rodzajem opakowań. Etykiety lub naklejki drukuje się praktycznie na bieżąco. Druk cyfrowy zachęca klientów wysoką jakością końcową, żywymi kolorami i dużą trwałością. Choć takie parametry to w dzisiejszych czasach standard, należy wziąć pod uwagę wspomniane wyżej łatwe możliwości drukowania przy ciągłej personalizacji i dokonywaniu zmian – bywa to istotne np. przy wprowadzaniu produktu na rynek, tworzeniu etykiet, naklejek itd.