Welcome

Podyplomówka czy kursy doszkalające?

Człowiek uczy się podobno całe życie a na naukę nigdy nie jest za późno. Szeroka oferta kształcenia sprawia, że niezależnie od wykształcenia, wieku czy doświadczenia zawodowego wybieramy kursy zawodowe czy, ostatnio coraz chętniej, studia podyplomowe Lublin.

Kto powinien dokształcać się na kursach i na studiach podyplomowych?

W karierze zawodowej spore znaczenie ma wykształcenie. Można się o tym przekonać choćby  czasie rozmowy kwalifikacyjnej – pracodawcy docenią osoby wykształcone, inwestujące w siebie. Dlatego po ukończeniu szkoły wyższej wiele osób nadal się dokształca. Głównym argumentem jest zdobycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie wiedzy o te praktyczną, poznanie nowych rozwiązań, osób. Samo ukończenie studiów nie jest dzisiaj tak imponujące, sąd warto dokształcać się na kursach zawodowych, szkoleniach czy studiach podyplomowych.

Studia czy kurs – co wybrać?

Okazuje się, że studia podyplomowe Lublin z danego kierunku wybierają te osoby, które z dana tematyką wcześniej nie miał y za wiele wspólnego. Ich ukończenie ma dać im możliwość przebranżowienia czy znalezienia lepszej pracy. Według doradców zawodowych lepiej jednak wykorzystają wiedze w tym zakresie ci, którzy pracują w danej branży – lepiej wykorzystają wiedze teoretyczna i praktyczna przekazywana przez wykładowców. Bogata oferta tematyczna ułatwia wybór tej tematyki, z którą wiążemy przyszłość. Są to m.in:

wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ze spektrum autyzmu

diagnoza i terapia integracji sensorycznej

logopedia

oligofrenopedagogika

diagnoza i terapia pedagogiczna

zarządzanie w oświacie

przygotowanie pedagogiczne

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

wspomaganie w rozwoju dziecka twórczego

– nauczanie matematyki w klasach 1-3 (w nauczaniu wczesnoszkolnym).

Program nauczania został szczegółowo opracowany tak, by studenci poza wiedzą teoretyczną mogli posiąść wiedze praktyczną, przygotowującą ich do wykonywania obowiązków w tak trudnej pracy jaką jest praca z najmłodszymi, ale i starszymi wymagającymi specjalnego toku nauczania. Wbrew pozorom zdobycie samego „papierka” nie jest już szczytem marzeń kandydatów na studia podyplomowe wsp.

Ciekawe, że studia te są realizowane w formie niestacjonarnej – łatwo można dzięki temu dopasować terminarz zajęć do obowiązków zawodowych. Liczy się to zwłaszcza dla czynnych zawodowo studentów, posiadających obowiązki i w domu i w pracy, nie mogących poświęcać wszystkich weekendów na kontynuacje nauki na studiach czy kursach. Oczywiście studia podyplomowe trwają średnio 2-4 semestrów, zjazdy odbywają się najczęściej co tydzień. Kursy zawodowe mogą trwać kilak do kilkunastu godzin wykładów i praktyk.

Osoby chcące podnosić kwalifikacje zawodowe uczelnia realizuje tez szeroki zakres szkoleń i kursów dokształcających. Czasem mogą się one okazać lepsza opcją, zależy to przede wszystkim od doświadczenia i wiedzy osób prowadzących zajęcia, stąd warto przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnych zapoznać się z listą wykładowców, opiniami o szkole i samych prowadzących.

Zatem studia podyplomowe Lublin czy kurs zawodowy? Odpowiedzi jednej nie ma. Wszystko zależy od kandydata, czego oczekuje, jaki cel chce osiągnąć, jakimi środkami finansowymi dysponuje i ile ma czasu na naukę, a przede wszystkim –  co przyda mu się w pracy.